Menu
Obec Dobrovítov
Obec
Dobrovítov

Přírodní památka Janský potok

foto

Jánský potok se nachází v Chranbožském lese 1 km JV od obce Dobrovítov a 10 km S od Ledče nad Sázavou. Potok s bezejmenýni přítoky protéká mělkým zalesněným údolím, kde napájí mělký z části zabahněný rybník.

Uzemí se nachází v provincii Česka vysočina v Českomoravské soustavě v podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Světelská pahorkatina a části Třebětínská pahorkatina.

Nachází se přibližně na souřadnicích 49°47´20" severní šířky a 15°20´20" východní délky v nadmořské výšce cca 455 m.

Horninové podloží tvoří středně zrnité silimanit - biologické paruly, silně migmatitizované s přechody do migmatitů flebit - stromatitového tipu. na trvale podmáčených plochách jsou vytvořeny gleje, na střídavě vlhkých plochách pseudogleje, které na sušších místech přecházejí v kambizem.

Zájmové území je řazeno do vlhké, pahorkatinové a rovinné oblasti MT3 s mírnou zimou s ročními srážkami 600 - 750 mm a průměrnou roční teplotou 6 °C.

Geobotanická mapa přirozené vegetace rekonstruuje v zájmovém území květinaté bučiny svazku Eu - Fagion.

Potok je napájen z lesních pramenů a vtéká do Medenického potoka, který se vlévá do říčky Klejnarky a následně do Labe.

Geobotanická mapa přirozené vegetace předpokládá v zájmovém území květnaté bučiny svazu Eu - Fagion, v nivě vodního toku pak zřejmě olšiny svazu Anion incanae. Dnešní vegetace chráněného území je tvořena především vlhkými pháčovými loukami svazu Calthion a iniciálními olšinami na místech zarůstajících nesklizených vlhkých luk. Z významných rostliných druhů se zde vyskytuje např. prstnanec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice prosová (Carex panicea), kozlík dvoudomý (Valeriána dioica), olešník kmínolistý (Selinum carfolia) aj. V ochranném pásmu PP se vyskytují především kulturní lesní porosty, převážně smrkové. Pozoruhodné jsou fragmenty bučin a podmáčené smrkové porosty v okolí potoka, s výskytem například čarovníku prostředního (Circaea intermedia), rozrazilu horského (veronica mantana) a ostřice lesní (Carax sylvatica).

Z obojživelníků se na lokalitě vyskytuje skokan zelený (Rana esculenta), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Velice významná je relativně početná populace ohrožené střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Z ptáku byl pozorován ledněček říční (Alcedo atthis), čáp černý (Coconia niggra), konipas horský (Motacilla cenerea), konipas bílý (Motacilla alba), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), brhlík lesní (Sitta europaea), potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Za savců se na lokalotě vyskytuje vydra říční (Lutra lutra).

12

3

Datum a čas

Dnes je středa, 19. 6. 2024, 13:19:37

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 31 °C 16 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 4.55m/s
tlak1015hPa
vlhkost38%
srážky0.72mm

Odkazy

lipa pro venkov

caslav

stredocesky

gov